Ιουνίου 09, 2011

...Δεν είμαστε αυτό που θα έπρεπε

και δεν είμαστε αυτό που θέλουμε

και δεν είμαστε αυτό που θα γίνουμε .

Aλλά, δόξα τω θεώ,

δεν είμαστε αυτό που ήμασταν!
Mάρτιν Λούθερ Kινγκ